Cjenik

 

CJENIK TEČAJEVA STRANIH JEZIKA:TEČAJEVI ZA ODRASLE:

CIJENA: 2200 kn (60 školskih sati)

DINAMIKA: jednom tjedno x 90 min (10 rata x 220 kn)

                     dvaput tjedno x 90 min (5 rata x 440 kn)

 

INTENZIVNI TEČAJ:

CIJENA: 800kn (20 školskih sati)

DINAMIKA: pet puta tjedno x 90min.

 

TEČAJEVI ZA ŠKOLARCE:

A)   CIJENA: 2600 kn za cijelu školsku godinu (70 školskih sati) – 10 rata x 260 kn

          DINAMIKA: jednom tjedno x 90 min / dvaput tjedno x 45 min

B) CIJENA: 1700 kn za cijelu školsku godinu (46 školskih sati) – 10 rata x 170 kn       

          DINAMIKA: jednom tjedno x 60 min

C) CIJENA: 3500 kn za cijelu školsku godinu (93 školska sata) – 10 rata x 350 kn

          DINAMIKA: dvaput tjedno x 60 min

 

 

TEČAJEVI ZA PREDŠKOLCE:

A) CIJENA: 1700 kn za cijelu školsku godinu (46 školskih sati) – 10 rata x 170 kn 
     DINAMIKA: jednom tjedno x 60 min

B) CIJENA: 2600 kn za cijelu školsku godinu (70 školskih sati) - 10 rata x 260 kn 
     DINAMIKA : jednom tjedno x 90 min / dvaput tjedno x 45 min

 

 

 

 

     • U slučaju naknadnog upisa, cijena se obračunava prema planiranom fondu sati.