Cjenik

 

CJENIK TEČAJEVA STRANIH JEZIKA:TEČAJEVI ZA ODRASLE:

CIJENA: 2200 kn (60 školskih sati)

DINAMIKA: jednom tjedno x 90 min (10 rata x 220 kn)

                     dvaput tjedno x 90 min (5 rata x 440 kn)

 

INTENZIVNI TEČAJ:

CIJENA: 800kn (20 školskih sati)

DINAMIKA: pet puta tjedno x 90min.

 

TEČAJEVI ZA ŠKOLARCE:

CIJENA: 2450 kn za cijelu školsku godinu (70 školskih sati) – 10 rata x 245 kn

DINAMIKA: jednom tjedno x 90 min / dvaput tjedno x 45 min

 

CIJENA: 3255 kn za cijelu školsku godinu (93 školska sata) – 10 rata x 325 kn

DINAMIKA: dvaput tjedno x 60 min

 

TEČAJEVI ZA PREDŠKOLCE:

CIJENA: 1600 kn za cijelu školsku godinu (46 školskih sati) – 10 rata x 160 kn 
DINAMIKA: jednom tjedno x 60 min

CIJENA: 2450 kn za cijelu školsku godinu (70 školskih sati) - 10 rata x 245 kn 
DINAMIKA : jednom tjedno x 90 min / dvaput tjedno x 45 min

CIJENA: 3255 kn za cijelu školsku godinu (93 školska sata) - 10 rata x 325 kn 
DINAMIKA: dvaput tjedno x 60 min 

 

 

 

     • U slučaju naknadnog upisa, cijena se obračunava prema planiranom fondu sati.