e-learning

Nastava se odvija na platformama Cisco WebEx ili Zoom.

U našim virtualnim učionicama savladat ćete strani jezik jednako uspješno kao i na klasičnim tečajevima. Naši profesori imaju znanje i iskustvo u online poduci. Koristimo suvremene i interaktivne digitalne alate i aplikacije, a naglasak je na konverzaciji s profesorom i među polaznicima.