Tečajevi

Pozivamo vas da se pridružite na jednom od naših tečajeva stranih jezika ovisno o vašim
interesima, predznanju i dobi. U raznolikoj ponudi svatko može naći nešto za sebe i postići
odlične rezultate.
Zajedničko obilježje svih naših tečajeva je komunikativan pristup u podučavanju jezika.
Naši su nastavni sati stoga koncipirani tako da se đacima pruži prilika da jezik što je više moguće
vježbaju u interakciji s drugim đacima. Tako polaznici nakon što izađu iz učionice, samostalno i
samopouzdano znaju primijeniti gradivo naučeno na tečaju.