Tečajevi općeg jezika

 

NIŽI STUPANJ

Termin: ponedjeljkom od 17:00 do 18:30h

SREDNJI STUPANJ

Termin: ponedjeljkom od 17:00 do 18:30 i srijedom od 17:00 do 18:30h

 

Nastava za odrasle odvija se u malim grupama do najviše 8 polaznika. Pri izvođenju nastave koristi
se komunikacijski pristup, što znači da se naučeno gradivo kroz govor uvježbava, čime se
polaznicima omogućava da se na stranom jeziku izražavaju tečnije i točnije. Konverzacija na nastavi
potiče se i obradom raznovrsnih tema, pri čemu se polaznike potiče na debatu.
U izboru materijala trudimo se pratiti potrebe polaznika te im omogućiti sveobuhvatan pristup jeziku.
Profesori pritom biraju suvremene udžbenike kombinirajući ih s nizom multimedijskih sadržaja.
 
Nastavni programi i stupnjevi u skladu su sa standardima Vijeća Europe (CEFR).