Tečajevi za studente

Ako želite pristupati stranom jeziku s više samopouzdanja te ga govoriti tečnije, imamo pravi tečaj za
Vas!
Dicta centar za jezike nudi Vam tečaj za studente koji, osim usvajanja gramatike i proširivanja
vokabulara, naglasak stavlja i na komunikaciju na stranom jeziku.
Cilj tečaja je usvajanje gradiva s razumijevanjem, a ne puko ispunjavanje gramatičkih zadataka. To
se postiže konverzacijom o raznovrsnim temama nastavnoga gradiva, koje su prilagođene mladima.
Tako polaznici imaju priliku na stranom jeziku voditi debate o društvenim mrežama, glazbi, filmovima
i knjigama ili pak sudjelovati u jezičnim igrama i kvizovima.
Takav pristup jača motivaciju pa na stranom jeziku mogu govoriti slobodnije i s manje nelagode.