top of page

Tečajevi za školarce

Dicta tečajevi stranih jezika namijenjeni su osnovnoškolcima i srednjoškolcima. Nastava se odvija dva puta tjedno po 45 minuta ili jednom tjedno po 90 minuta. Polaznici su raspoređeni u grupe do najviše  11 učenika. Polaznike pripremamo za polaganje međunarodnih ispita. Razine jezičnih kompetencija koje polaznici postižu na kraju pojedinih stupnjeva temelje se na smjernicama Vijeća Europe navedenim u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Jezici na kojima se odvija tečaj:

 • engleski

 • talijanski

 • njemački

 • francuski

 • španjolski

 

Tečajevi se održavaju na lokacijama:

 • Poljanička 6

 • Nova cesta 130

 • Osnovna škola Augusta Šenoe

 • Osnovna škola Ljubljanica

 • Osnovna škola Julija Klovića

 

Učimo kroz :

 • igru i zabavu

 • prilagođen materijal

 • individualan pristup

 • raznolike aktivnosti

 • suvremene, inovativne metode

 

A)  CIJENA: 400 € za cijelu školsku godinu (70 školskih sati) – 10 rata x 40 €

      Cijena za tečajeve u učionicama OŠ A. Šenoe, OŠ Ljubljanica i OŠ J. Klovića: 385 € - 10 rata x 38,50 €

      DINAMIKA: jednom tjedno x 90 min / dvaput tjedno x 45 min

Prijaviti se možete putem poveznice:

školarci_edited.jpg

Ovdje možete pogledati inserte iz filma "Dicta TV" naših polaznike nižih i viših razreda:

Ovdje možete pogledati inserte iz filma "Mi - djeca Europe" naših polaznika nižih i viših razreda osnovne škole, iz lipnja 2015.

Ovdje možete pogledati predstavu naših polaznika u kazalištu Centar za kulturu Trešnjevka, iz lipnja 2014.

bottom of page